Půjčovna - ceník

Pro všechny fandy máme (od března 2013) po celý rok otevřenou půjčovnu šlapacích kár v Pardubicích. A od roku 2015 je otevřena půjčovna koloběžek Yedoo.

Přijďte se k nám podívat!

Zažijete netradiční zábavu, vyzkoušíte si naše káry, naučíte se něco nového a ještě se dobře pobavíte. Přitom si trochu zasportujete. Káry a koloběžky jsou určeny pro všechny a to od dětí až po babičky a dědy. Rodiny si užijí spoustu zážitků v příjemném a klidném parku, na různých trasách, které si sami vymyslíte a strávíte tak hezký den.

Provozní doba - viz. Otevírací doba SOBOTA, NEDĚLE nebo ostatní dny pouze na objednávku.

 

Navíc se jedná o zábavu, která nepoškozuje přírodu a vrací děti zpět na hřiště a do přírody.

Půjčovna je otevřena každý víkend i ve všední den - záleží tedy na Vás, jak se Vám to hodí, kolik máte času a jestli si chcete opravdu užít skvělý den.

Navštivte také naše FB stránky, kde budou veškeré akce doplněny o informace, videa a fotografie. Děkujeme za podporu.

 

Soukromé půjčení kár a koloběžek

Káry a koloběžky půjčujeme jednak na soukromé akce pro rodinny s dětmi, tak pro příspěvkové organizace (MŠ, ZŠ),  domy dětí a mládeže, příměstské tábory či letní tábory. 

Více informací vč. ceníku v záložce - Půjčovna-Akce

 

Firemní půjčení kár, zapůjčení pro města a obce

Zapůjčení  kár a koloběžek na firemní akce je možné dle dohody. Káry a koloběžky jsou výborným zpestřením různých firemních, městských či obecních akcí.

Druhy akcí: dny otevřených dveří, marketingové firemní akce, akce pro zaměstnance, městské a obecní slavnosti, městská a obecní výroční, doprovodné akce k veletrhům a výstavám apod.

Více informací vč. ceníku v záložce - Půjčovna-Akce

 

 

ŠLAPACÍ KÁRY:

malé auto - věk 3-7let, nosnost 50kg - Berg Buddy Junior, Berg Jeep Junior, Berg John Deere Junior

velké auto - věk 7-99let, nosnost 100-120kg - Berg Extra sport AF, Berg X-plore AF


KOLOBĚŽKY:

 
koloběžky Mezeq NEW V-brake 2014 - pro děti od 12let a dospělé

 

VÝHODY ZDARMA:

  • zapůjčení ochranné přilby PUKY pro děti - káry
  • zapůjčení přídavné sedačky k velkému autu pro nejmenší
  • vybavení kár a koloběžek měřičem rychlosti
  • při vypůjčení na soukromou akci je doprava po Pardubicích ZDARMA
  • zapujčení nosiče kol THULE pro koloběžky (80Kč/den)

za tým Šlapací káry a Koloběžky - eZebra.cz, Roman Svatoň 

Aktuální ceník naší půjčovny Šlapacích kár a Koloběžek Pardubice, platný od 1. 4. 2017.

PŮJČOVNA šlapacích kár a koloběžek CENÍK.pdf (102850)

Podmínky pro zapůjčení šlapacích kár a koloběžek

 

POVINNOSTI NÁJEMCE PŘI ZAPŮJČENÍ NAŠICH ŠLAPACÍCH KÁR:
Podpisem smlouvy o půjčovném nájemce stvrzuje, že se seznámil se svými povinnostmi půjčovny a že s nimi souhlasí.
Nájemce je povinen udržovat předmět pronájmu ve stavu v jakém jej převzal a případné závady či škody okamžitě hlásit pronajímateli.
Nájemce je sám zodpovědný za škody způsobené krádeží i za všechny ostatní škody, způsobené na pronajatém předmětu (vč. škod způsobených třetí osobou). Nájemce je povinen zaplatit veškeré škody a náklady spojené s opravou a to v termínu do 7 dnů od vrácení. Pronajímatel má právo si kauci do doby zaplacení škody ponechat.
Nájemce je povinen ihned vydat předmět pronájmu zpět pronajímateli, pokud je zjištěno zneužití pronajatého předmětu či nedodržení této smlouvy.
Nájemce má plné právo na vrácení nákladů při prokázání, že škoda byla způsobena závadou na pronajatém předmětu.
Při pozdním návratu předmětu po sjednaném datu bude pronajímatel účtovat nájemci za každý započatý den plnou částku 300Kč/den/káru. Toto bude započítáno od okamžiku dohodnutí data vrácení zapůjčeného předmětu.
V každém případě eventuální škody či zdržení je pronajímatel oprávněn si ponechat kauci.
V případě krádeže je nájemce zodpovědný za hodnotu předmětu a to ve výši aktuální prodejní ceny vč. zajištění všech potřeb nutných pro nákup (doprava). Nezapočítávají se zde ušlé zisky z pronájmu.
Nájemce je povinen dodržovat vedle platných dopravních předpisů i platné zákony a vyhlášky.
Nájemce nesmí používat pronajaté předměty k účelům propagace a reklamy vlastní společnosti, organizace nebo firmy. Vozidla jsou určena pouze k osobním účelům (pro rekreační jízdu). Je zakázáno půjčovat káry dalším osobám nebo pořádat s vozidly jakékoliv sportovní, kulturní či zábavní akce.
Nájemce odpovídá za jakoukoliv újmu na zdraví, způsobenou svým chováním při půjčení kár.
Je přísně zakázáno:
a) aby jelo na jednom vozidle současně více osob, kromě případu, kdy je namontováno přídavné sedadlo pro děti do hmotnosti 25kg
b) záměrně poškozovat káry - najíždět proti ostatním objektům (osoby, zvířata, objekty a předměty)
c) používat vozidla jinak, než je dovoleno a určeno pronajímatelem

K ZAPŮJČENÍ JE NUTNÉ:

  • osoba starší 18let (smlouva a půjčovném)
  • 2 doklady  - OBČANSKÝ PRŮKAZ a ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ
  • zaplacení kauce – od 500Kč (dle dohody a množství zapůjčených kár)

 

SMLOUVA O PŮJČOVNÉM - k nahlédnutí v odkazu:

SMLOUVA O PŮJČOVNÉM KaK.pdf (206916)