Půjčovna - pravidla, podmínky

Pro všechny fandy máme (od března 2013) po celý rok otevřenou půjčovnu šlapacích kár v Pardubicích. 

Přijďte se k nám podívat!

Zažijete netradiční zábavu, vyzkoušíte si naše káry, naučíte se něco nového a ještě se dobře pobavíte. Přitom si trochu zasportujete. Káry jsou určeny pro všechny a to od dětí až po babičky a dědy. Užijete si spoustu zážitků v příjemném a klidném parku, na různých trasách, které si sami vymyslíte a strávíte tak hezký den.

Provozní doba - pouze na objednávku.

Navíc se jedná o zábavu, která nepoškozuje přírodu a vrací děti zpět na hřiště a do přírody.

Navštivte také naše FB stránky.

Káry je možné zapůjčit pouze dospělým a dětem v doprovodu odpovědné osoby (nad 18let).

 

Půjčovna šlapacích kár - možnosti

  • soukromé půjčení kár (vyjížďky, rodinné oslavy)

  • firemní půjčení kár (dny otevřených dveří, firemní akce pro zaměstnance, městské a obecní akce, výstavy a veletrhy)

 

ŠLAPACÍ KÁRY

malé auto - věk 3-7let, nosnost 50kg - 2ks (Berg Jeep Junior, Berg John Deere Junior)

velké auto - věk 7-99let, nosnost 100-120kg - 4ks (Berg Extra sport BFR, Berg X-plore AF)

 

za tým Šlapací káry eZebra.cz, Roman Svatoň 

Ceník půjčovného kár pro soukromé půjčení

PŮJČOVNA šlapacích kár a koloběžek CENÍK.pdf (102850)

Ceník půjčovného kár pro firmy, města, obce


Káry jsou výborným a netradičním zpestřením různých firemních, městských či obecních akcí: dny otevřených dveří, marketingové firemní akce, akce pro zaměstnance, městské a obecní slavnosti, městská a obecní výroční, doprovodné akce k veletrhům a výstavám apod.

Cena je stanovena vždy individuálně dle počtu a délky zapůjčení.

Ceník: ceny jsou orientační. Do celkové ceny je nutné započítat půjčovné kár, obsluhu, zajištění a stavbu tratě vč. vybavení a dopravu na místo konání a zpět.


malá kára 500Kč/den
velká kára 700Kč/den
obsluha 440Kč/hod.
stavba tratě a vybaven 1000Kč/den.
doprava 8Kč/km

 

za tým Šlapací káry eZebra.cz, Roman Svatoň 

Podmínky pro zapůjčení šlapacích kár

 

POVINNOSTI NÁJEMCE PŘI ZAPŮJČENÍ NAŠICH ŠLAPACÍCH KÁR:
Podpisem smlouvy o půjčovném nájemce stvrzuje, že se seznámil se svými povinnostmi půjčovny a že s nimi souhlasí.
Nájemce je povinen udržovat předmět pronájmu ve stavu v jakém jej převzal a případné závady či škody okamžitě hlásit pronajímateli.
Nájemce je sám zodpovědný za škody způsobené krádeží i za všechny ostatní škody, způsobené na pronajatém předmětu (vč. škod způsobených třetí osobou). Nájemce je povinen zaplatit veškeré škody a náklady spojené s opravou a to v termínu do 7 dnů od vrácení. Pronajímatel má právo si kauci do doby zaplacení škody ponechat.
Nájemce je povinen ihned vydat předmět pronájmu zpět pronajímateli, pokud je zjištěno zneužití pronajatého předmětu či nedodržení této smlouvy.
Nájemce má plné právo na vrácení nákladů při prokázání, že škoda byla způsobena závadou na pronajatém předmětu.
Při pozdním návratu předmětu po sjednaném datu bude pronajímatel účtovat nájemci za každý započatý den plnou částku 300Kč/den/káru. Toto bude započítáno od okamžiku dohodnutí data vrácení zapůjčeného předmětu.
V každém případě eventuální škody či zdržení je pronajímatel oprávněn si ponechat kauci.
V případě krádeže je nájemce zodpovědný za hodnotu předmětu a to ve výši aktuální prodejní ceny vč. zajištění všech potřeb nutných pro nákup (doprava). Nezapočítávají se zde ušlé zisky z pronájmu.
Nájemce je povinen dodržovat vedle platných dopravních předpisů i platné zákony a vyhlášky.
Nájemce nesmí používat pronajaté předměty k účelům propagace a reklamy vlastní společnosti, organizace nebo firmy. Vozidla jsou určena pouze k osobním účelům (pro rekreační jízdu). Je zakázáno půjčovat káry dalším osobám nebo pořádat s vozidly jakékoliv sportovní, kulturní či zábavní akce.
Nájemce odpovídá za jakoukoliv újmu na zdraví, způsobenou svým chováním při půjčení kár.
Je přísně zakázáno:
a) aby jelo na jednom vozidle současně více osob, kromě případu, kdy je namontováno přídavné sedadlo pro děti do hmotnosti 25kg
b) záměrně poškozovat káry - najíždět proti ostatním objektům (osoby, zvířata, objekty a předměty)
c) používat vozidla jinak, než je dovoleno a určeno pronajímatelem

K ZAPŮJČENÍ JE NUTNÉ:

  • osoba starší 18let (smlouva a půjčovném)
  • 2 doklady  - OBČANSKÝ PRŮKAZ a ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ
  • zaplacení kauce – od 500Kč (dle dohody a množství zapůjčených kár)

 

SMLOUVA O PŮJČOVNÉM - k nahlédnutí v odkazu:

SMLOUVA O PŮJČOVNÉM KaK.pdf (206916)